Přístup veřejnosti k informacím

Přístup veřejnosti k informacím -čl.21 nařízení (ES) č.1223/2009 ve znění nařízení (EU) č. 344/2013, č.483/2013 a č. 658/2013 poskytuje:
Ing.Hana Poláková, tel. 321 727 858, 605 591 238